Trainingsdocumentatie nodig?

Training en documentatie gaan hand in hand. En die documentatie kan divers zijn, multimediaal ook. Denk aan process flows, handleidingen, e-learning, helpkaarten, lespresentaties ter ondersteuning van het leerproces. GS Training & Knowledge Management ontwikkelt het trainings- en documentatieplan voor je organisatie op basis van enerzijds een rol gebaseerde leerbehoefteanalyse en anderzijds een gedegen ‘I KnoW’-analyse:

  • I(nformatie): wat is informatie en moet onmiddellijk terug te vinden zijn wanneer nodig?
  • K(ennis): wat moet permanente kennis zijn?
  • W(ijsheid): wat leidt tot wijsheid?

 

Ons aanbod:

  • Documenteren processen en terminologie
  • Documenteren transacties
  • Trainingsdocumentatie vertalen in elke gewenste taal
  • Structureren en centraliseren van kennis met kennisbeheertools