Maatwerk voor de retailsector

Global Services Maatwerk voor de retailsector

Goed opgeleide retailmedewerkers, onze uitdaging

Retailorganisaties besteden steeds meer aandacht aan de opleiding van hun winkelpersoneel. Winkelmedewerkers die opleiding hebben genoten zijn niet alleen bekwamer, ze dragen over het algemeen ook sterker het merk uit en zijn gemotiveerder.

Je gaat een nieuw systeem of nieuwe software in je retailbedrijf implementeren? Wie gaat de gebruikers opleiden in het gebruik ervan? Ervaring leert dat voldoende opgeleide medewerkers leiden tot een hogere productiviteit, waardoor de investering in opleiding snel terugverdiend is.

Maatwerk in ERP-opleiding voor retail

De voorbije jaren hebben we bij GS Training & Knowledge Management ook heel wat expertise opgebouwd rond training en kennisbeheer bij retailbedrijven. We garanderen uniformiteit op het gebied van projectmanagement, training, documentatie en support.

Plus

Onze hands on trainers zijn in staat om zich snel in te werken in je specifieke materie. Wij gaan namelijk voor 100% maatwerk. Reeds bestaande documentatie wordt maximaal gerecupereerd, waar mogelijk wordt ook eigen generiek materiaal gebruikt als basis. De bedrijfseigen taal vindt meteen haar weg in het traject.

Support

Wij verzorgen ook on-site ondersteuning van eindgebruikers, winkelbegeleiding bij en na go-live, helpdeskservices, problem solving met tracking en documenteren van problemen… Onze ervaren supportmedewerkers helpen de eindgebruikers bij het oplossen van hun vragen, om zo op verschillende niveaus het volledige potentieel van de retailsoftware waar te maken. Zo kunnen de bedrijfsprocessen en het systeem bijgestuurd en verbeterd worden.

Meer weten over de mogelijkheden voor training en support binnen SAP Retail en andere systemen voor intelligente personeelsplanning?

Neem vrijblijvend contact met ons op: +32 9 3440053.


Back to all newsitems