Herschrijf de toekomst van L&D met 70:20:10

Global Services Herschrijf de toekomst van L&D met 70:20:10

Voortdurend bijleren, een goed aanpassingsvermogen en druk van de huidige maatschappij maken dat bedrijven vandaag meer effort moeten leveren om te kunnen overleven. Maar dat is, cliché oh cliché, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch betekent het niet dat hedendaagse bedrijven hun schouders laten hangen. Net integendeel, bedrijven hebben anno 2016 geen tijd meer om bij de pakken te blijven zitten. Om zo goed mogelijk om te gaan met de eisen van de markt, kan een bedrijf wel eens verrassend en inventief uit de hoek komen. En net daar zou het volgende model op kunnen inspelen. 70:20:10, hét nieuwe leermodel dat de focus verplaatst van theoretische naar toepassingsgerichte kennis. Het gros van de bedrijven is reeds overtuigd. En jij?

Beter leren presteren met 70:20:10?

Als we het model even ontleden, komen we tot de volgende vaststelling:

70% leren we op de werkvloer

Uit het model blijkt dat je beter presteert met meer ervaring en door te werken met de juiste taakondersteuning. Die zorgt ervoor dat je relevantere ervaring opdoet. En dat zorgt dan weer voor een ronde cirkel!

20% leren we via online samenwerking, coaching en feedback van onze collega’s

Hier ligt de nadruk ook op de werkvloer maar dan met een andere invalshoek. Het gaat om het informeel leren via coaching en feedback die samen goed zijn voor 20% van het leerproces. Onder informeel leren verstaan we dus alle leeractiviteiten die zonder tussenkomst van de organisatie plaatsvinden.

10% leren we via formele training

Ook training maakt een essentieel deel uit van het totaalpakket. Deze vorm is vooral gebruikt om basiskennis aan te leggen.

Voordelen van het model

Werken = leren en dat gebeurt natuurlijk op de werkvloer zoals het model duidelijk maakt. We leren dus niet alleen op de klassieke formele manier. Maar liefst 70% leren we door ervaring op te doen in het werkleven. Verrassend? Helemaal niet, denk maar aan de Nederlandse dj’s die geen formele opleiding hebben genoten maar belangrijker zijn voor export dan kleding. De nadruk ligt niet langer op de formele opleidingen maar verschuift dus naar de praktijk. Wil je groeien als bedrijf, moet je leren tijdens het werk ondersteuning te bieden. Dat is het core-element van het model; ondersteuning over de hele lijn. Met het oog op het verbeteren van mens en organisatie.

Dan laten we die formele training toch achterwege? Absoluut niet! Die 10% is onlosmakelijk verbonden met de rest. Zonder een degelijk basis, is er geen plaats voor aanvulling. Een huis bouw je toch ook niet zonder degelijke fundering?

Het is niet alleen een referentiemodel om individuele, team en organisatorische prestaties op te krikken maar ook een tool om je te leren richten op de output. Met andere woorden, een uitgelezen kans om de impact van L&D te vergoten.


Back to all newsitems