Flexibele aanpak bij Learning & Development

Global Services Flexibele aanpak bij Learning & Development

Elke organisatie heeft de uitdagende taak om haar medewerkers te voorzien van de juiste opleidingen. En dat moet een win-win situatie zijn. Geschikt voor de deelnemers zodat die zich verder kunnen ontwikkelen maar uiteraard ook nuttig voor het bedrijf zelf. Een globale opleiding die focust op inhoud en data volstaat vaak niet. Wat is dan wel de geschikte aanpak?

On-the-job training

Het mag duidelijk zijn dat een globale werkwijze binnen Learning & Development vaak niet de beste manier is. Elk individu binnen de onderneming heeft andere noden en vraagt dus een andere benadering. Bovendien verandert de omgeving in sneltreinvaart en is flexibel werken de nieuwe norm. En daar hoort ook flexibel leren bij, gericht op de ondersteuning en verbetering van elk individu en zijn prestaties. Dit maakt dat het opleidingstraject variabel moet zijn en vlot aanpasbaar aan nieuwe behoeften.

Flexibel leren omvat ook meer on-the-job training. Leren en studeren als essentieel onderdeel van het takenpakket en niet als iets extra buiten de kantooruren. Coaches moeten gaan naar daar waar de eindgebruikers zijn, de werkplaats.

Behoefteanalyse

Een snel aanpasbaar trainingstraject start bij de analyse van de individuele behoeften van elke collega. Zo gauw dit goed in kaart is gebracht, zal blijken dat een medewerker op cursus sturen vaak niet de beste oplossing is. Waarom niet het internet afschuimen om de oplossing te zoeken, deelnemen aan forums, spreken met andere collega’s binnen en buiten de onderneming? Zodat je de juiste invulling krijgt voor een specifieke vraag of behoefte. Steeds met de focus op de bestemming, wat wil de gebruiker precies bereiken?

Om op deze manier van start te gaan moet er eerst goed geluisterd worden naar elk individu. Wat zijn de bekommernissen en zorgen? En hoe kan je deze linken aan de dagdagelijkse taken? Op deze manier krijg je een mooi overzicht van welke acties nodig zijn voor welke taken.

Mindset

Volgens diverse experts bestaat een ideaal opleidingstraject voor 70% uit on-the-job training, 20% social learning (door interactie met collega’s) en 10% uit traditionele training. Het is dus belangrijk om het leerproces binnen de werkomgeving te plaatsen. Dit vraagt een andere mindset van L&D en legt de focus op de prestaties en niet op de kennis en bekwaamheden.

Om binnen een onderneming deze flexibele manier van leren en opleiden in te voeren is geen tabula rasa nodig. Dit kan stap per stap om zo eerst sterke fundamenten te leggen. Heb je hierbij hulp nodig of wens je meer info te krijgen? GS Training & Knowledge Management deelt graag haar ervaringen.

 

Bron: http://www.personneltoday.com/hr/ld-show-cipd-2016-l-and-d-must-adopt-more-agile-approach/?cmpid=NLC|PTPT|PTDIR-2016-0518&sfid=70120000000taB7

Foto: rtf123.com


Back to all newsitems