SAP-training

GS Training & Knowledge Management staat reeds 20 jaar voor 100% SAP

Meer dan 180.000 eindgebruikers in 28 landen bij vele lokale en multinationale bedrijven (Europa, VS, Afrika, Azië) zijn begeleid door het team van GS Training & Knowledge Management. En we begeleiden van a tot z: projectontwikkeling – change management – documentatie – training, coaching & support. Ons doel? Je medewerkers op een gestructureerde manier leren werken met de SAP-software, in welke SAP-module dan ook. Goed voor tijd- en kostenbesparing op de werkvloer.

Lees alvast één van onze SAP-training cases.

Veel IT-projecten zijn niet puur technisch van aard. Interne communicatie, trainingsontwikkeling, lespraktijk, documentatiecreatie, logistieke ondersteuning…. Inzicht hebben in dit totaalproces en de juiste keuzes maken tijdens de SAP-projectontwikkeling hebben ook een impact op het budget.

GS Training & Knowledge Management is er om kennis door te geven. Vanuit een rijke ervaring. Zo helpen we bij het ontwikkelen van een concept en het bepalen van een gefundeerd budget. SAP-projectontwikkeling pur sang, onafhankelijk van de tool!

Klaar voor een SAP-veranderingstraject met full user commitment? Wij weten hoe! Een top-down benadering zorgt voor een actief management ambassadorship. Een parallelle bottom-up benadering voor een breed draagvlak in de organisatie. Een draagvlak dat vanuit de basis de hiërarchie opklimt.

Want je implementeert niet enkel om zo efficiënt mogelijk live te gaan, maar vooral om de komende 5, 10 of 15 jaar als een lerende organisatie optimaal rendement te halen uit de SAP-implementatie. Wat je nodig hebt: een langetermijnstrategie die bijdraagt tot de beoogde ROI.

GS Training & Knowledge Management heeft een methodiek gedefinieerd én tools ontwikkeld voor de praktische organisatie van SAP-trainingen. Je bepaalt zelf welke diensten je uitbesteedt en welke niet.

De eerste stap bij het opstarten van een nieuw project is onze TNA: de Training Need Analysis of trainingsbehoefteanalyse. Deze brengt binnen je bedrijf – per functie – de taken in kaart die moeten uitgevoerd worden bij de opstart van een nieuw ERP-pakket, gekoppeld aan opleidingsbehoeften. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met daarin de cursuscatalogus, wie wat moet kennen, de timing en het budget. De TNA wordt uitgevoerd door onze senior SAP-trainers in 12 stappen, op basis van bestaande blueprints en interviews met key users.

Multimedia staat centraal bij onze SAP-documentatiecreatie. Met het oog op een correcte en optimale invulling van de opleidingsbehoeften. We ontwikkelen het trainings- en documentatieplan voor je organisatie op basis van een rolgebaseerde leerbehoefteanalyse enerzijds en een gedegen ‘I KnoW’-analyse anderzijds. Process flows, handleidingen, e-learning, helpkaarten en lespresentaties ondersteunen het leerproces.

Of maak kennis met onze kennisbeheertool, een ideaal hulpmiddel om de training te ondersteunen. Alle informatie en documentatie direct bij de hand!

E-learning kennen we vanbinnen en vanbuiten. Zo maken we leeractiviteiten interactief. Met de focus op het ontwikkelen en beheersen van leerprocessen en leermateriaal in SAP. En met een duidelijke visie op kennisbeheer of knowledge management. We adviseren graag over onze e-learning en TTS-kennisbeheertool, maar gaan ook aan de slag met je bedrijfseigen systemen.

Ook ervaring met e-learningapplicaties die SAP zelf aanbiedt:

  • SAP WPB: een tool voor interactieve filmpjes doorheen SAP-transacties.
  • Solution manager: een tool voor interactief project management in SAP. Voor een snellere doorloop, van blueprint, configuratie tot algemene implementatievoorbereiding.

Een duidelijk gebudgetteerd en getimed voorstel van aanpak voor het trainingstraject. Daarvoor staan we garant. Onze trainers combineren de sterkste elementen uit pedagogiek en andragogiek om tot een ambitieuze leercurve te komen. Een leerproces is meer dan een interventie in het leslokaal. Het kan omkaderd worden met de meest geschikte documentatievormen, coachingsessies en workshops. In een op maat bepaalde mix.

Of doe beroep op onze support bij en na go-live, helpdesktraining, problem solving met tracking en documenteren van problemen… zo komt je organisatie sterk uit de SAP-implementatie!