Maatsoftware

Softwaretraining

Je medewerkers efficiënt leren werken met software en applicaties, daar gaan we voor. Met hands-on softwaretraining voor eindgebruikers, door ervaren IT-trainers. En met een functionele kijk op een software-implementatie, al meer dan 20 jaar. Zowel voor SAP, Microsoft Dynamics Navision of maatsoftware. Voor diverse sectoren, ook voor retail. Een bedrijfseigen ERP-pakket of IT-applicatie? CRM-training nodig? Business intelligence kennis bijschaven? Het is onze ervaring die het doet, telkens weer.

En we begeleiden van a tot z: projectontwikkeling – change management – documentatie – training, coaching & support. Ons doel? Je medewerkers op een gestructureerde manier leren werken met je maatsoftware of IT-applicatie. Goed voor tijd- en kostenbesparing op de werkvloer.

Veel IT-projecten zijn niet puur technisch van aard. Interne communicatie, trainingsontwikkeling bij maatsoftware, lespraktijk, documentatiecreatie, logistieke ondersteuning…. Inzicht hebben in dit totaalproces en de juiste keuzes maken tijdens de IT-projectontwikkeling hebben ook een impact op het budget.

GS Training & Knowledge Management is er om kennis door te geven. Zo helpen we bij het ontwikkelen van een concept en het bepalen van een gefundeerd budget. IT-projectontwikkeling pur sang, onafhankelijk van de tool!

Klaar voor een IT-veranderingstraject met full user commitment? Wij weten hoe! Een top-down benadering zorgt voor een actief management ambassadorship. Een parallelle bottom-up benadering voor een breed draagvlak in de organisatie. Een draagvlak dat vanuit de basis de hiërarchie opklimt.

Want je implementeert je maatsoftware niet enkel om zo efficiënt mogelijk live te gaan, maar vooral om de komende 5, 10 of 15 jaar als een lerende organisatie optimaal rendement te halen uit de IT-implementatie. Wat je nodig hebt: een langetermijnstrategie die bijdraagt tot de beoogde ROI.

GS Training & Knowledge Management heeft een methodiek gedefinieerd én tools ontwikkeld voor de praktische organisatie van IT-trainingen. Je bepaalt zelf welke diensten je uitbesteedt en welke niet.

De eerste stap bij het opstarten van een nieuw project is onze TNA: de Training Need Analysis of trainingsbehoefteanalyse. Deze brengt binnen je bedrijf – per functie – de taken in kaart die moeten uitgevoerd worden bij de opstart van een nieuw ERP-pakket, gekoppeld aan opleidingsbehoeften. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met daarin de cursuscatalogus, wie wat moet kennen, de timing en het budget.

Multimedia staat centraal bij onze IT-documentatiecreatie. Met het oog op een correcte en optimale invulling van de opleidingsbehoeften. We ontwikkelen het trainings- en documentatieplan voor je organisatie op basis van enerzijds een rolgebaseerde leerbehoefteanalyse en anderzijds een gedegen ‘I KnoW’-analyse. Process flows, handleidingen, e-learning, helpkaarten en lespresentaties ondersteunen het leerproces.

E-learning kennen we vanbinnen en vanbuiten. Zo maken we leeractiviteiten interactief. Met de focus op het ontwikkelen en beheersen van leerprocessen en leermateriaal in je ERP-pakket. En met een duidelijke visie op kennisbeheer of knowledge management. We adviseren graag over onze e-learning en TTS-kennisbeheertool, maar we gaan ook aan de slag met je bedrijfseigen tools.

Je krijgt bij ons een duidelijk gebudgetteerd en getimed voorstel van aanpak voor het trainingstraject. Onze trainers combineren de sterkste elementen uit pedagogiek en andragogiek om tot een ambitieuze leercurve te komen. Een leerproces is meer dan een interventie in het leslokaal. Het kan omkaderd worden met de meest geschikte documentatievormen, coachingsessies en workshops. In een op maat bepaalde mix.

Of doe beroep op onze support bij en na go-live, helpdesktraining, problem solving met tracking en documenteren van problemen… zo komt je organisatie sterk uit de IT-implementatie en is je maatsoftware de investering waard!