Evalueren als essentieel onderdeel van je e-learningtraject

Global Services Evalueren als essentieel onderdeel van je e-learningtraject

Als je als bedrijf investeert in opleidingen streef je uiteraard een ‘return on investment’ na. Je verwacht de kost van de cursus te compenseren door een hoger rendement van de betrokken medewerker. Om dit te meten is een goede evaluatie van de opleiding of het e-learningtraject nodig. Maar vaak peilt een dergelijk formulier enkel naar de tevredenheid van de cursist en niet zozeer naar het effectieve resultaat. Hoewel je als werkgever vooral dit laatste nastreeft. Maar hoe doe je dit dan? Het model van Kirkpatrick brengt raad.

Kennis en vaardigheden

Het organiseren van een e-learningtraject bestaat uit vier stappen. Naast het bepalen van een doel (Plan) heb je verder de uitvoering (Do), de evaluatie (Check) en de actie (Act). Deze vier stappen zijn altijd met elkaar verbonden. Zo bepaalt het plan mee de evaluatie. Is het doel kennis bijbrengen? Dan meet je best het kennisniveau. Wil je een vaardigheid aanleren? Dan zijn oefeningen het meest geschikt als test. Het ontwerp van een training bepaalt dus in hoofdzaak mee de evaluatie.

Het model van Kirkpatrick bepaalt vier niveaus om opleidingen te evalueren. Op het laagste niveau peil je naar de tevredenheid van de cursisten. Hoe hebben zij de training ervaren? Aangenaam? Saai? Dit niveau kan je best aanduiden met een tevredenheidscijfer. Het tweede niveau polst naar wat de gebruikers hebben geleerd. Dus naar kennis en vaardigheden. Dit kan je achterhalen door een kennis- of vaardigheidstoets af te nemen. Je kan ook rechtstreeks vragen wat hun belangrijkste leerervaringen zijn geweest.

Gedrag en resultaat

Het derde level bepaalt of er een gedragsverandering zal volgen. Worden de kennis en de vaardigheden in het dagelijkse werk toegepast? Dit kan je enkel achteraf op de werkvloer zelf meten. Het laatste onderdeel tenslotte gaat over de gevolgen van de gedragsverandering. Heeft het veranderende gedrag voor betere resultaten gezorgd? Of net niet?

De vier lagen van Kirkpatrick zijn opgebouwd als een piramide waarbij de tweede laag maar succesvol kan zijn als de eerste dat is. Het zal dus in de praktijk niet mogelijk zijn om het gedrag van cursisten aan te passen als ze niet tevreden zijn over de opleiding. Laat staan dat ze tot betere resultaten zullen komen. Daarnaast is een positieve evaluatie van het laagste level geen garantie voor een succesvol tweede level. Vandaar is het aangewezen alle niveaus te meten zodat je weet welk niveau aan de basis ligt van een mogelijk slechte score.

Evalueer je evaluatie

Het zou zonde zijn om te investeren in opleidingen maar foutieve conclusies trekken door slechte of onvolledige evaluaties. Maak daarom voldoende tijd voor de eindbeoordeling. Een evaluatie kan ook mondeling, toch wat het eerste en tweede niveau betreft. Laat de cursisten hun voornemens uitspreken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze voornemens meer kans op slagen hebben dan wanneer ze enkel worden neergeschreven.

 

Weten hoe we dit bij GS Training & Knowledge Management aanpakken? Contacteer ons.

 

Bron: http://www.persoonlijke-leerstijl.com/evaluatie_van_trainingen.html


Back to all newsitems