7 tips voor Microlearning Online Training

Global Services 7 tips voor Microlearning Online Training

In onze snel evoluerende maatschappij is hapklare informatie top. Maar hoe bied je die aan in een korte tijdspanne? Lees hier onze 7 tips.

Mirolearning is de sleutel om kleine ideeën te ontwikkelen. Het focust namelijk op één enkel onderwerp. Door slechts een onderwerp te gebruiken, is het de ideale supporttool voor microlearning. Opgelet! Het vervangt niet een volledig programma, maar het is een hoogst efficiënte aanvulling. Het komt erop neer om beknopte informatie te laten blijven hangen. Hieronder zie je de 7 tips.

  1. Gebruik een ontvankelijk e-learning authoring tool

Met zulke tools kun je een lay-out creëren die op elk toestel en in elke browser toegankelijk is. De tool past zich namelijk automatisch aan en iedereen zal dus van dezelfde voordelen kunnen profiteren. Nog meer zelfs, met deze tools kunnen de ‘microleerlingen’ altijd en overal de leerstof raadplegen.

  1. Maak aangepaste online training video’s

Niet alleen zijn e-learningvideo’s de meest effectieve manier van microlearning, ze voldoen ook aan een breed scala van noden. Zowel cursisten met een auditief als een visueel geheugen hebben baat bij e-learning via video, omdat er zowel auditieve als visuele input voorhanden is. Zelfs slechthorenden kunnen videotraining volgen via ondertitels. Belangrijk is dat de cursisten achteraf de video opnieuw kunnen bekijken zodat ze alles vatten.

  1. Concentreer je op het nodige maar zorg voor extra hulpmiddelen

Eén van de meeste opmerkelijke voordelen van microlearning is de preventie van cognitieve overbelasting. Door slechts over één onderwerp uit te wijden, kun je cognitieve overbelasting vermijden. Geïnteresseerden kunnen na de training nog vrij kiezen of ze meer informatie wensen.

  1. Herhaling brengt niet altijd soelaas

Vaak is herhaling een extra troef maar denk er ook aan dat je microlearning net aanbiedt voor z’n snelle en efficiënte manier van informatievoorziening. Mochten cursisten het nodig achten de leerstof te herhalen kunnen ze simpelweg profiteren van de online tool en op start/stop drukken wanneer ze willen.

  1. Maakt aantrekkelijke infographics

Infographics zijn ultrahandig om cijfers in de kijker te zetten. Die kunnen zelfs later ook nog dienen als referentie voor een kennisheropfrissing. Zorg er wel voor dat het geen warboel wordt. Blijf bij één onderwerp met zo’n 10 à 15 key points. Als je meer toevoegt, is het mogelijk dat die informatie niet onthouden wordt.

TIP: er bestaan genoeg online tools die je hierbij kunnen helpen.

  1. Vertel een verhaal

Cursisten hebben de neiging om meer informatie te onthouden wanneer die verborgen is in een emotioneel meeslepend verhaal. Verhalen en voorbeelden hebben de kracht om de voordelen te benadrukken. Dat motiveert de cursist om op een dieper niveau een link te leggen. Om het verhaal nog overtuigender te maken, zorg voor een illustratie of voeg muziek toe. Maar opnieuw: hou het kort!

  1. Betere kennisbehoud door een interactieve online trainingsdemo

De actieve interactie bij zulke trainingssessies zorgt ervoor dat informatie in het langtermijngeheugen wordt opgeslagen. De cursisten krijgen de kans om hun theorie in de praktijk om te zetten en krijgen bovendien meteen feedback.

Microlearning is dé oplossingen voor afgeleide of drukbezette medewerkers, omdat ze kunnen bijleren op een moment dat hen het beste uitkomt.

Bron: https://elearningindustry.com/7-tips-create-memorable-microlearning-online-training


Back to all newsitems