10 ultieme ontwerptips voor trainers

Global Services 10 ultieme ontwerptips voor trainers

Een succesvolle TNA? Resultaten volledig in kaart gebracht? En dan kom je tot de vaststelling dat er nog een hiaat is in de nodige skills en knowhow… Wat doe je? Samen met de business unit manager bespreek je de mogelijkheden en besef je dat een training broodnodig is! Maar hoe stel je zo’n ideale training op? Hieronder vind je 10 tips die je een handje helpen voor een maatwerk training.

 1. Begin niet bij het begin! Zoek eerst uit wat je leerlingen al kennen. Op die manier kom je erachter wat ze al weten en kun je gemakkelijk een link leggen tussen hun kennis en de training. Leer ze niet wat ze al kennen maar leer ze de toekomst aan.
 2. Malcolm Knowles, Vader van ‘Adult Learning Theory’, drukt op het hart dat volwassenen een goede reden nodig hebben om nieuwe skills en knowhow te verwerven. Zorg er dus voor dat je training hand in hand gaat met hun persoonlijke vooruitgang.
 3. Fysiek aanwezig tijdens les? Hou dan de 90-20-8 regel in je achterhoofd. Geef niet langer dan 90’ les, zorg elke 20’ voor een tempowissel en betrek elke 8’ je leerlingen.
 4. Webinar? Pas dan de 60-10-4-methode toe. Neem elke 60’ een korte pauze en toon tegelijkertijd een slide waarop stretchoefeningen staan. Door te stretchen krijgen leerlingen weer een betere bloedcirculatie en dat bevordert het leerproces. Verander ook elke 10’ van tempo en betrek minstens elke 4’ je leerlingen. Denk daarbij aan vragenlijsten beantwoorden met een groene of rode X of laat de leerlingen hun antwoorden via chat doorsturen. Of geef ze tijd om een activiteit uit te voeren.
 5. Gebruik je data als basis voor je training en stel zo je leerdoelen op. Welk resultaat beoog je bij je leerlingen? Stel een streefdoel op met een criterium dat je kan observeren en de voorwaarden die nodig zijn om je doelen te bereiken.
 6. Hoe ga je hun kennis toetsen? Bepaal de evaluatiemethode al tijdens de ontwerpfase. Leg vast welk kennisniveau je leerlingen op het einde van de training moeten behalen. Bovendien helpt die test ook om de resultaten/vooruitgang terug te koppelen aan de training.
 7. Maak voor jezelf uit met welke leermethode je de nodige kennis en skills kunt aanleren die je leerlingen later op de werkvloer kunnen toepassen.
 8. Om je training zo goed mogelijk te laten verlopen, gebruik je best je data om de ideale volgorde op te stellen. Zorg ervoor dat elke les voortbouwt op de andere.
 9. Probeer de volgende opties eens toe te passen:
  1. STF (start to finish) of JPO (job performance order): de leervolgorde is dezelfde als die van de job
  2. Gemakkelijk naar moeilijk: leerproces start met de gemakkelijke concepten en wordt geleidelijk aan moeilijker
  3. Kritische volgorde: leeractiviteiten volgen elkaar op volgens relatief belang
  4. Bekend naar onbekend: haal bekende onderwerpen voor onbekende aan
  5. Afhankelijke links: de kennis hangt af van eerder verworven kennis
 10. Vervolledig je ontwerp. Reviseer samen met de business unit manager en de vakexperten om er zeker van de zijn dat je alles wat je leerlingen moeten weten, hebt opgenomen.

Onze trainers bij GS Training & Knowledge Management zijn stuk voor stuk vakspecialisten en kunnen een moeilijke materie op mensenmaat aan de man brengen. Voor meer info, neem zeker een kijkje bij onze services.

Bron: https://www.td.org/Publications/Blogs/L-and-D-Blog/2016/04/10-Training-Design-Tips-for-Instructional-Designers-and-Trainers


Back to all newsitems